Հրապարակումներ

Եկամուտների համատարած հայտարարագրմանն ընդառաջ ներկայացնում ենք Հայաստանի բնակչության բաշխումն ըստ գոյության միջոցի հիմնական աղբյուրի Ըստ

ACSES վերլուծական կենտրոնը յուրաքանչյուր տարի ներկայացնում է ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ ծրագրով սահմանված տնտեսական թիրախների կատարողականը․

2024թ-ի հունվար-փետրվարին, ՀՀ մշակող արդյունաբերության արտադրանքի արտադրության ծավալը 2023թ-ի նույն ժամանակաշրջանի համեմատ աճել է 47%-ով:

Հայաստանի այս տարվա պետական բյուջեն ամենամեծն է 1991 թվականից ի վեր։ Պետական բյուջեի այս տարվա

Հայաստանի այս տարվա պետական բյուջեն ամենամեծն է 1991 թվականից ի վեր։ Պետական բյուջեի այս տարվա

Հայաստանի այս տարվա պետական բյուջեն ամենամեծն է 1991 թվականից ի վեր։ Պետական բյուջեի այս տարվա

Հայաստանի այս տարվա պետական բյուջեն ամենամեծն է 1991 թվականից ի վեր։ Պետական բյուջեի այս տարվա

Հայաստանի այս տարվա պետական բյուջեն ամենամեծն է 1991 թվականից ի վեր։ Պետական բյուջեի այս տարվա

Հայաստանի այս տարվա պետական բյուջեն ամենամեծն է 1991 թվականից ի վեր։ Պետական բյուջեի այս տարվա

Հայաստանի այս տարվա պետական բյուջեն ամենամեծն է 1991 թվականից ի վեր։ Պետական բյուջեի այս տարվա

Հայաստանի այս տարվա պետական բյուջեն ամենամեծն է 1991 թվականից ի վեր։ Պետական բյուջեի այս տարվա

Հայաստանի այս տարվա պետական բյուջեն ամենամեծն է 1991 թվականից ի վեր։ Պետական բյուջեի այս տարվա

Հայաստանի այս տարվա պետական բյուջեն ամենամեծն է 1991 թվականից ի վեր։ Պետական բյուջեի այս տարվա

Հայաստանի այս տարվա պետական բյուջեն ամենամեծն է 1991 թվականից ի վեր։ Պետական բյուջեի այս տարվա

Հայաստանի այս տարվա պետական բյուջեն ամենամեծն է 1991 թվականից ի վեր։ Պետական բյուջեի այս տարվա

Կառավարության ներքին պարտքի հիմնական բաղադրիչներն են ՀՀ ռեզիդենտների կողմից ձեռք բերված պետական գանձապետական և արտարժութային

Պետական բյուջեի պակասուրդը ՀՆԱ-ի նկատմամբ ցույց է տալիս, թե ինչքանով է մեծ պակասուրդի բեռը տնտեսության

Ծրագրի մասին «Բաց դռների դրամաշնորհներ» ծրագիրը իրականացվում է Բաց կառավարման գործընկերություն (ԲԿԳ) նախաձեռնության կողմից՝ Եվրոպական

ACSES վերլուծական կենտրոնը և ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը ԵՄ «Բաց կառավարման գործընկերություն» նախաձեռնության «Բաց դռների դրամաշնորհային

2023 թվականի օգոստոսի 1-ից հոկտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում դոլարի նկատմամբ դրամի փոխարժեքը աճել է 16.1

Համաշխարհային բանկը Հայաստանի համար որպես կառուցվածքային համադրելի երկրներ (structural peers) դիտարկում է Ալբանիան, Բոսնիա և

Ծրագրի մասին «Բաց դռների դրամաշնորհներ» ծրագիրը իրականացվել է Բաց կառավարման գործընկերություն (ԲԿԳ) նախաձեռնության կողմից՝ Եվրոպական

Սեպտեմբերի 30-ին ACSES վերլուծական կենտրոնը և Տնտեսական լրագրողների ակումբը ամփոփեցին ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող «Բյուջեն մերն

2023թ-ի հունվար-հունիս ամիսներին Հայաստանի արդյունաբերական արտադրանքի թողարկումն աճել է ընդամենը 0․5%-ով, ընդ որում՝ աճը հիմնականում

Առավել մանրամասն վերլուծությունը հոդվածի տեսքով կհրապարակվի մոտ օրերս։

Համախառն ազգային եկամուտ (ՀԱԵ) տվյալ երկրի ռեզիդենտների կողմից ստացված սկզբնական եկամուտների (օր.` աշխատավարձ, շահաբաժին) ամբողջությունն

Բաց կառավարման գործընկերության նախաձեռնության ներքո ACSES  վերլուծական կենտրոնը (Սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների հայկական կենտրոն), Տնտեսական լրագրողների ակումբի

2022թ-ին պետական բյուջեից ԱԱՀ-ի, եկամտային հարկի և ակցիզային հարկի գծով հարկատուներին է վերադարձվել 261.9 մլրդ

2022թ-ին ՀՀ համայնքների բյուջեների ծախսերը կազմել են շուրջ  215 մլրդ դրամ, ինչը 5%-ով ավել է,

2022 թվականին պետական բյուջեի եկամուտները կազմել են անկախ Հայաստանի պատմության մեջ ռեկորդային բարձր 2.06 տրիլիոն

2022 թվականին պետական բյուջեի եկամուտները կազմել են 2.06 տրիլիոն դրամ, ինչը 22.5%-ով ավելի է, քան

2022-ին կառավարության պարտքի սպասարկման (տոկոսավճարներ) և մարման համար ծախսվել է 445.7 մլրդ դրամ։ Ընդ որում ծախսերի 61.4%-ը

2022-ին պետական բյուջեից ՀՀ ճանապարհային ցանցի զարգացմանն է ուղղվել 83.1 մլրդ դրամ կամ բյուջեի ծախսերի

ՀՀ 2022թ. պետական բյուջեի կապիտալ ծախսերը կազմել են 389.1 միլիարդ դրամ: Կառավարությանը հաջողվել է մեծացնել

2022թ-ին պետական բյուջեից համայնքներին տարբեր ծրագրերի գծով հատկացվել է 91.3 մլրդ դրամ՝ 7%-ով ավել, քան

2022թ-ի պետական բյուջեի կապիտալ ծախսերը (ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր), որի մեջ մտնում են դպրոցների,

2022թ-ի պետական բյուջեով սկզբնապես նախատեսված էր օտարերկրյա պետություններից և միջազգային կազմակերպություններից վարկի և դրամաշնորհի տեսքով

2022-ին պետական բյուջեի պակասուրդը կազմել է 179.5 մլրդ դրամ՝ 44%-ով քիչ, քան 2021-ին և 24%-ով

2022թ-ի տարեկան պետական բյուջեով սկզբնապես նախատեսված էր օտարերկրյա պետություններից և միջազգային կազմակերպություններից (այսուհետ՝ միջազգային դոնորներից)

2022-ին պետական բյուջեից կրթության ոլորտին հատկացվել է 165.6 մլրդ դրամ կամ բյուջեի ծախսերի 7.4%-ը, Կրթության

2022-ին պետական բյուջեից առողջապահության ոլորտին հատկացվել է 142 մլրդ դրամ կամ բյուջեի ծախսերի 6.4%-ը, Առողջապահության

2022-ին պետական բյուջեից գիտության ոլորտին հատկացվել է 25.2 մլրդ դրամ կամ բյուջեի ծախսերի 1.1%-ը, Գիտության

2022թ-ի Հայաստանի պետական բյուջեից գիտության ֆինանսավորմանն է ուղղվել շուրջ 25.2 միլիարդ դրամ, որը համարժեք է

2022-ին պետական բյուջեից պաշտպանության ոլորտին հատկացվել է 480.4 միլիարդ դրամ, կամ բյուջեի ծախսերի 21.4%: 2022-ի

2022թ-ին ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտները կազմել են շուրջ 2.1 տրիլիոն դրամ՝ 23%-ով ավել, քան նախորդ

Տեղեկացնում ենք, որ ACSES վերլուծական կենտրոնի «Բյուջեն մերն է․ բարելավելով բյուջեի հաշվետվողականությունը և թափանցիկությունը» նախագիծն

2023թ-ի մայիսի 25-ի Կառավարության 808-Ն որոշմամբ սահմանվել է այն ապրանքների ցանկը (զգայուն), որոնք որոշակի վերափոխումներից

Բանկային համակարգի միջոցով Ռուսաստանից Հայաստան անձնական դրամական փոխանցումները 2022թ-ին նախորդ տարվա նկատմամբ աճել են 4

ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ ծրագրով սահմանվել են տնտեսական քաղաքականության մի շարք թիրախներ․  2021-2026թթ ընթացքում ՀՆԱ-ի միջին

2016-2022թթ միջինում տարեկան 264 հազ ՀՀ քաղաքացի աշխատանքի նպատակով մեկնել է ՌԴ։ Դիտարկվող ժամանակահատվածում աշխատանքային

1979 թվականին տնտեսագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակի են արժանացել Չիկագոյի համալսարանի պրոֆեսոր Թեոդոր Շուլցն (1902-1998) ու

Հայաստանում 2022թ-ին միջին տարեկան անվանական աշխատավարձը կազմել է շուրջ 2.8 մլն դրամ` մոտ 16%-ով ավել,

Ըստ նախնական տվյալների՝ 2022թ-ին Հայաստանի ՀՆԱ իրական ծավալի հավելաճը եղել է 12.6%, ՀՆԱ-ի իրական ծավալի

ՀՀ տնային տնտեսությունների ընթացիկ առողջապահական ծախսերը 2018-2022 թվականներին աճել են շուրջ 37%-ով։ Ընդ որում բժշկական

Ըստ ՀՀ առողջապահական ազգային հաշիվների՝ ՀՀ-ում բժշկական ծառայությունների դիմաց ծախսերը 2021թ-ին կազմել են 684 միլիարդ

2018-2021թթ․-ին Հայաստանում 15-29 տարիքային խմբի աշխատողների թվաքանակը նվազել է՝ 219 հազարից հասնելով 186 հազարի։ Ինչը

Ուրախությամբ տեղեկացնում ենք, որ Սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների հայկական կենտրոնը (ACSES) ՀՀ փոխվարչապետի որոշմամբ ընդգրկվել է ՓՄՁ

Հայաստանում համախառն ավելացված արժեքի (ՀԱԱ) գերակշիռ մասը (59.1%) ձևավորվում է տնտեսության համախառն շահույթի և համախառն

Սթենֆորդի և Մյունխենի համալսարանների տնտեսագետների գնահատականները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի դպրոցներում այսօր սովորող աշակերտների

1978 թվականին տնտեսագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակի է արժանացել հրեական ծագմամբ ամերիկացի տնտեսագետ Հերբերտ Սայմոնը (1916-2001թթ.)

2019թ-ից մինչև 2022թ-ի օգոստոս՝ 44 ամիսներից 26-ի ընթացքում ԿԲ-ն արտարժույթի շուկայում իրականացրել է որևէ գործառնություն,

2022 թ-ին Հայաստանում ներդրումների և արտահանման խթանման միջոցառումներին պլանավորվում էր հատկացել 660 մլն դրամ, որը

2011թ-ի դեկտեմբերի 11-ին Կառավարության N49 արձանագրային որոշմամբ հաստատվել է Հայաստանի արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությունը,

2022թ-ի առաջին կիսամյակում Հայաստանում մշակող արդյունաբերությունը հիմնականում աճել է սննդամթերքի արտադրության հաշվին  2022թ-ի հունվար-հունիսին մշակող

Օրեր առաջ հրապարակվել է 2020թ-ի տնտեսական բարդության ատլասը, որը ցույց է տալիս երկրների կարողությունների մակարդակը`

2021թ-ին Ռուսաստանին բաժին է ընկել Հայաստանի ապրանքային արտահանման 28.0%-ը,  2022թ-ի հունվար-հունիսին Հայաստանից Ռուսաստան արտահանման ծավալը

Արդյո՞ք Հայաստանն ունի թուրքական ապրանքների կարիքը։ Թուրքական ծագման ապրանքների ներմուծման արգելքի վերացումից հետո Թուրքիայից ներմուծումը

2022-ի մայիսին Հայաստանում 1 և ավելի աշխատող ունեցող ձեռնարկությունների թիվը եղել է 60,585, որը 1,461-ով

Ծրագրի մասին «Տվյալներ հաշվետու և թափանցիկ գործունեության համար» (ԴԱՏԱ) ծրագիրը իրականացվել է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը

2022թ-ի ապրիլի 1-ից հունիսի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում բանկերն իրենց հաճախորդներից գնել են $1.24 մլրդ, վաճառել՝

Դրամի անվանական արդյունավետ փոխարժեքը 2022թ-ի մարտին 2019թ-ի հունվարի համեմատ աճել է 13%-ով, ինչը նշանակում է,

ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ ծրագրով սահմանվում են տնտեսական քաղաքականության մի շարք թիրախներ․ 2021-2026թթ ընթացքում ՀՆԱ-ի միջին

1977 թվականին տնտեսագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակը կիսել են Ստոկհոլմի տնտեսագիտական դպրոցի պրոֆեսոր Բերտիլ Օլինն (1899–1979թթ.)

1976 թվականին տնտեսագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակի է արժանացել հրեական ծագմամբ ամերիկացի տնտեսագետ Միլթոն Ֆրիդմանը (1912–2006թթ.)

2021 թ-ին օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքը կազմել է $761 մլն, ինչը մոտ 53%-ով կամ $263

Թեղուտի հանքավայրի գործունեությունը 2022 թ. մարտի 14-ից ժամանակավոր դադարեցվել է: Համաձայն ՀՀ ԿԲ գնահատականի՝ եթե

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի նախնական տվյալներով 2021թ-ին Հայաստանի ապրանքային արտահանումը եղել է շուրջ 3 մլրդ ԱՄՆ

2022թ-ի փետրվարի 10-ից մարտի 11-ն ընկած ժամանակահատվածում բանկերն իրենց հաճախորդներից գնել են $583.3 մլն, վաճառել՝

2017-2018թթ-ից ի վեր ՀՀ արտահանման կառուցվածքում ռուբլիով վճարվող գործարքների մասնաբաժինը շարունակաբար նվազել է՝ հասնելով 60.7%-ի,

1. Տնտեսական աճը չի համընկել ո՛չ Կենտրոնական բանկի, ո՛չ էլ ֆինանսների նախարարության կանխատեսումներին 2021-ի տարեսկզբին

Ըստ Վիճակագրական կոմիտեի 2021թ-ին Հայաստանի տնտեսությունը աճել է 5.7%-ով, ինչին առավել շատ նպաստել են Առողջապահության

Հայաստանում 2021թ-ին միջին տարեկան անվանական աշխատավարձը կազմել է շուրջ 2.4 մլն դրամ` մոտ 8%-ով ավել,

1975 թվականին տնտեսագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակի են արժանացել Լեոնիդ Կանտորովիչը (1912-1986թթ․) և Տյալլինգ Կուպմանսը (1910-1985թթ․)

2021թ-ի հունվար-դեկտեմբերին սպառողական գների հավելաճը կազմել է 7.2%։ Գնաճին հիմնականում նպաստել են Սննդամթերք և ոչ

2021-ի տարեսկզբին կատարված տարբեր կանխատեսումներով ակնկալվում էր, որ ՀՀ տնտեսությունը 2021թ-ին կաճի 1-3.2%-ով։ Տարվա ընթացքում

Թուրքական ծագում ունեցող ապրանքների ժամանակավոր արգելքի կիրառումից հետո 2021թ․ հունվար-սեպտեմբերին Թուրքիայից Հայաստան արգելված ապրանքների ներմուծման մեջ ամենամեծ անկումը գրանցվել է տրիկոտաժե հագուստի առարկաներ, նավթամթերք ու լվացող և մաքրող միջոցներ ապրանքախմբերի գծով:

Թուրքական ծագում ունեցող ապրանքների ժամանակավոր արգելքի կիրառումից հետո 2021թ․ հունվար-սեպտեմբերին Թուրքիայից Հայաստան ժամանակավոր արգելված ապրանքների ներմուծումը կրճատվել է 91.1%-ով։

1974 թվականին տնտեսագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակի են արժանացել Ֆրիդրիխ ֆոն Հայեկը (1899–1992թթ․) և Գուննար Մյուրդալը

2020թ․ հոկտեմբերին ՀՀ կառավարության որոշմամբ 2021-ի հունվարից ժամանակավոր արգելվել է թուրքական ծագում ունեցող ապրանքների ներմուծումը

2021թ․ հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին Հայաստանի ապրանքային արտահանումը եղել է շուրջ $2.1 մլրդ, ինչը գերազանցում է նախորդ

ՀՀ կառավարությունը նախատեսում է 2022-ին կրթության ոլորտին հատկացնել 192.8 մլրդ դրամ կամ պետական բյուջեի ընդհանուր

2022թ-ի բյուջեի նախագծով նախատեսվում է ընթացիկ տարվա համեմատ պետական բյուջեից գիտության ֆինանսավորումը ավելացնել ավելի քան

Արևելյան գործընկերության ՀՀ-ԵՄ համագործակցության նոր 5-ամյա փուլի շրջանակներում ԵՄ-ն նախատեսում է տարատեսակ ֆինանսական գործիքների միջոցով

1973 թվականին տնտեսագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակի է արժանացել ռուսական ծագմամբ ամերիկացի տնտեսագետ Վասիլի Լեոնտևը (1906–1999թթ.) ««ծախսեր-թողարկում»

Վերջին շաբաթների ընթացքում ընտրություններին զուգահեռ ամենաշատ քննարկվող թեմաներից է դրամի արժեվորումը։ Մասնավորապես, հուլիսի 6-ին հունիսի

Ծրագրի մասին «Աջակցություն մեդիա արտադրությանը» դրամաշնորհային ծրագիր էր հայաստանյան լրատվամիջոցների համար, որը իրականացվել էր Եվրասիա

2021թ-ի հունվար-հունիս ամիսներին հիփոթեքային վարկի գծով շահառուների վերադարձվել է 9.7 մլրդ դրամ՝ 67%-ով ավել քան

Առողջապահական և տնտեսաքաղաքական մարտահրավերներով լի 2020 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը 7.4% անկում է գրանցել, կրճատվել են 

Օգտվելով մետաղների համաշխարհային գների աճից՝ մի շարք խոշոր արդյունահանող երկրներ (օր․ Չիլի, Ռուսաստան) նախաձեռնել են

Վերջին ժամանակահատվածում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի (այսուհետ՝ ԶՊՄԿ) շուրջ ընթացող իրադարձությունները պատճառ են հանդիսացել, որ հասարակության

Հուլիսի 12-ին ՀՀ կառավարությունը հավանություն է տվել «Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու

2021 թվականին Ազգային Ժողովի արտահերթ ընտրություններին մասնակցում են 21 կուսակցություն և 4 կուսակցությունների դաշինք։ Այս

2020թ․-ի սեպտեմբերի 27-ին սկսված արցախյան երկրորդ պատերազմն իր աղետալի հետևանքներով և հաջորդած «հետցնցումներով» դեռ երկար

2021 թվականին Ազգային Ժողովի արտահերթ ընտրություններին մասնակցում են 21 կուսակցություն և 4 կուսակցությունների դաշինք։ Այս

1972 թվականին տնտեսագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակի են արժանացել բրիտանացի տնտեսագետ Ջոն Ռ. Հիքսը (1904–1989թթ.) և

2020թ.-ի պետական բյուջեն պլանավորելիս կառավարությունը նախատեսել էր, որ պետական բյուջեի եկամուտները պետք է լինեն 1.695

2020թ.-ի պետական բյուջեն պլանավորելիս կառավարությունը նախատեսել էր, որ պետական բյուջեի եկամուտները պետք է լինեն 1.695

Տարեսկզբին բռնկված COVID-19-ի համավարակը և սեպտեմբերին սկսված լայնածավալ պատերազմը էական վնասներ հասցրեցին Հայաստանի տնտեսությանը։ Թեև

2021թ.-ի առաջին եռամսյակում հարկային եկամուտների մասով ՀՀ պետական բյուջեն գերակատարվել է 27.9 մլրդ դրամով, ընդ

2020թ.-ին օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքը (ՕՈՒՆ) կազմել է շուրջ $500 մլն, ինչը մոտ 16%-ով ավելի

Թուրքիան առաջին երկրներից մեկն էր, որը 1991թ.-ին ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը՝ ՀԽՍՀ սահմաններով, սակայն հրաժարվեց դիվանագիտական հարաբերություններ

Ներկայացված բոլոր խոշոր ճյուղերում (բացառությամբ ֆինանսական և ապահովագրական գործունեության) և՛ Հայաստանում, և՛ Վրաստանում անկում է

1971 թվականին տնտեսագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակի է արժանացել Սայմոն Սմիթ Կուզնեցը (1901–1985թթ.), նրա ավանդը այնքան

Ըստ նախնական տվյալների՝ 2020թ.-ին Հայաստանի ՀՆԱ անկումը կազմել է 7.6%, իսկ Վրաստանի ՀՆԱ անկումը՝ 6.1%:

 2020թ-ին Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի (ՏԱՑ) անկումը նախնական տվյալներով կազմել է 7.5%: Ամենամեծ անկումը գրանցվել

1970 թվականին տնտեսագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակի է արժանացել Փոլ Սամուելսոնը (1915–2009թթ.) «տնտեսագիտության ստատիկ և դինամիկ տեսությունները

2021թ-ին կառավարությունը միջազգային դոնորների աջակցությամբ նախատեսում է իրականացնել շուրջ 82.6 մլրդ դրամ ծավալով վարկային ծրագրեր

Տնտեսագիտության ոլորտում Նոբելյան մրցանակը պաշտոնապես կոչվում է «Շվեդիայի Կենտրոնական բանկի մրցանակ տնտեսագիտության ոլորտում ի հիշատակ

COVID-19-ի բացասական տնտեսական հետևանքների դեմ պայքարի միջոցառումների շրջանակում 2020թ-ի հունիսի 1-ին ԱԺ-ն ընդունեց Հարկային օրենսգրքում

Վերջին 5 տարիներին մանրածախ առևտրի ոլորտի շրջանառության դինամիկայի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ առևտրի շրջանառությունը

Աշխարհի ամենանորարար երկրներում հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարվող ծախսերի գերակշիռ մասն իրականացվում է մասնավոր ընկերությունների

2020թ-ի հունվար-սեպտեմբերին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աշխատանքի նպատակով Ռուսաստան ժամանած ՀՀ քաղաքացիների քանակը կրճատվել

Պատմական ակնարկ Պատմությանը հայտնի են դեպքեր, երբ համազգային հատուկ նպատակների իրագործումը ֆինանսավորելու համար ներդրվել են

2020 թվականի հունվար-հուլիսին մշակող արդյունաբերության արտադրանքի ծավալը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ կրճատվել է 3.6%-ով:

2020թ-ի առաջին կիսամյակում պետական բյուջեի կատարողականը կապիտալ ծախսերի մասով կազմել է 39.4%, ընթացիկ ծախսերի մասով՝

2020թ-ի հունվար-հունիս ամիսներին արդյունաբերության ոլորտի թողարկումն աճել է 1.5%-ով, ինչը թույլ է տվել շուրջ 0.25-0.3%-ային

Ըստ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության տվյալների՝ 2019 թվականին չորս ապրանքի (պղինձ, ծխախոտ, ոսկու

Դիցուք, Վարդանը և Արմինեն իրենց երկու երեխաների հետ ապրում են Հերացու փողոցի վրա գտնվող, Վարդանի

2020թ-ի փետրվար-մարտ ամիսներին անցկացված «Կովկասի բարոմետր – 2019» հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի

Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները եւ ՀՀ կենտրոնական բանկը (ԿԲ) Հայաստանի

2011թ-ից սկսած Հայաստանում եկամուտների անհավասար բաշխվածությունը գնալով խորացել է՝ 2018թ-ին Ջինիի գործակիցը հասել է 34.4%-ի։

Համախառն ազգային եկամուտ – այն տվյալ երկրի ռեզիդենտների՝ աշխատավարձի, տոկոսավճարի, շահաբաժնի և այլ առաջնային եկամուտների

Վերջին ամիսներին Covid-19-ի դեմ արդյունավետ պայքարելու նպատակով աշխարհի շատ երկրներում կիրառվում է տեղաշարժի համընդհանուր սահմանափակումների

Ամեն տարի ՀՀ պետական բյուջեի նախագիծը Ազգային Ժողով ներկայացնելիս Ֆինանսների նախարարությունը կից հրապարակում է նաև

Այսօր Ազգային Ժողովում քննարկվելու է «Հայաստանի Հանրապետության Հարկային Օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը Պ-559-13.04.2020-ՏՀ-011,

2019թ-ին Վրաստանի օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ ներհոսքը եղել է $1.268 մլրդ, որից՝ կանոնադրական կապիտալ –

ՌԴ կառավարության որոշմամբ 2020թ-ի մարտի 18-ից մայիսի 1-ը ժամանակավոր սահմանափակվել է օտարերկրացիների մուտքը Ռուսաստանի Դաշնություն,

2020թ-ը մարտահրավերներով լեցուն էր համաշխարհային տնտեսության համար, որից անմասն չմնաց նաև Հայաստանը՝ տարեսկզբին կորոնավիրուսի համավարակը,

ACSES-ը վերլուծական կենտրոն է, որի նպատակն է օժանդակել հանրային քաղաքականության մշակմանը սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների միջոցով։

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

© 2021 | Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են