• 2022թ-ի պետական բյուջեով սկզբնապես նախատեսված էր օտարերկրյա պետություններից և միջազգային կազմակերպություններից վարկի և դրամաշնորհի տեսքով ներգրավել 129.4 մլրդ դրամ՝ 28 բյուջետային նպատակային ծրագրերի համաֆինանսավորման համար։ 
  • Միջազգային դոնորներից սպասվող ֆինանսավորման պլանը կատարվել է ընդամենը 44.1%-ով: Սկզբնապես նախատեսված 28 ծրագրերից 6-ի մասով դոնորներից առհասարակ ֆինանսավորում չի ստացվել, 4-ի մասով սկզբնական պլանը գերակատարվել է, իսկ 18-ի մասով՝ թերակատարվել։ Միաժամանակ, ճշտված պլանի հիման վրա միջազգային դոնորները լրացուցիչ ֆինանսավորել են 7 նոր ծրագիր։
  • 2022թ-ին Հայաստանի պետական բյուջեի նպատակային ծրագրերի խոշորագույն միջազգային դոնորը եղել է Ասիական զարգացման բանկը՝ 20.4 մլրդ դրամ ֆինանսավորմամբ (ընդհանուրի 36%), որին հաջորդում են Համաշխարհային բանկը (15.1 մլրդ դրամ կամ 27%) և Եվրոպական նեդրումային բանկը (4.6 մլրդ դրամ կամ 8%)։

Կիսվել

Ընթերցեք նաև

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

ACSES-ը վերլուծական կենտրոն է, որի նպատակն է օժանդակել հանրային քաղաքականության մշակմանը սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների միջոցով։

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

© 2021 | Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են