• Ըստ նախնական տվյալների՝ 2023թ-ին Հայաստանի ՀՆԱ իրական ծավալի հավելաճը եղել է 8.7%,
  • ՀՆԱ-ի իրական ծավալի հավելաճին ամենից շատ նպաստել են հետևյալ ոլորտները՝ «Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում»՝ 2.9%-ային կետ, «Տեղեկատվություն և կապ»՝ 1.7%-ային կետ, «Շինարարություն»՝ 1.1%-ային կետ,
  • ՀՆԱ-ի իրական ծավալի հավելաճը զսպել են «Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն» ոլորտը՝ -0.6%-ային կետով, և «Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում» ոլորտը՝ -0.2%-ային կետով։

Կիսվել

Ընթերցեք նաև

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

ACSES-ը վերլուծական կենտրոն է, որի նպատակն է օժանդակել հանրային քաղաքականության մշակմանը սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների միջոցով։

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

© 2021 | Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են