public debt
    • 2022-ին կառավարության պարտքի սպասարկման (տոկոսավճարներ) և մարման համար ծախսվել է 445.7 մլրդ դրամ։ Ընդ որում ծախսերի 61.4%-ը կազմել է ներքին պարտքի տոկոսավճարների և հիմնական գումարի մարումը, իսկ 36.5%-ը՝ արտաքին պարտքի տոկոսավճարների և հիմնական գումարի մարումը։
    • 2022-ին կառավարության պարտքի սպասարկման համար պետական բյուջեից ծախսվել է 198.3 մլրդ դրամ՝ 9.7%-ով կամ 17.5 մլրդ դրամով ավելի, քան 2021-ին, իսկ հիմնական գումարի մարման համար ծախսվել է 247.4 մլրդ դրամ` 5.2%-ով կամ 13.6 մլրդ դրամով քիչ, քան նախորդ տարի։
Կառավարության ներքին պարտքի հիմնական բաղադրիչներն են ՀՀ ռեզիդենտների կողմից ձեռք բերված պետական գանձապետական և արտարժութային պետական պարտատոմսերը։
 
Կառավարության արտաքին պարտքի հիմնական բաղադրիչներն են արտաքին վարկերը և փոխառությունները, ոչ ռեզիդենտների կողմից ձեռք բերված ՀՀ պետական գանձապետական և արտարժութային պետական պարտատոմսերը։

Կիսվել

Ընթերցեք նաև

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

ACSES-ը վերլուծական կենտրոն է, որի նպատակն է օժանդակել հանրային քաղաքականության մշակմանը սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների միջոցով։

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

© 2021 | Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են