2019թ-ին Վրաստանի օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ ներհոսքը եղել է $1.268 մլրդ, որից՝

  • կանոնադրական կապիտալ – $493 մլն,
  • վերաներդրված շահույթ – $613 մլն,
  • պարտքային գործիքներ – $162 մլն:

Հիմնական դոնոր երկրներն են եղել՝ Մեծ Բրիտանիան ($248 մլն), Թուրքիան ($237 մլն) և Իռլանդիան ($133 մլն), իսկ Հայաստանի ռեզիդենտների ՕՈՒՆ զուտ ներհոսքը Վրաստան եղել է $14.4 մլն:

Արդարության համար պետք է նշել, որ այդպիսի մեծ տարբերությունը, ենթադրաբար, պայմանավորված է այն նաև հանգամանքով, որ՝ ի տարբերություն Հայաստանի, Վրաստանում գործում է ՕՈՒՆ վիճակագրական հաշվառման հստակ համակարգ։

Կիսվել

Ընթերցեք նաև

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

ACSES-ը վերլուծական կենտրոն է, որի նպատակն է օժանդակել հանրային քաղաքականության մշակմանը սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների միջոցով։

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

© 2021 | Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են