road
  • 2022-ին պետական բյուջեից ՀՀ ճանապարհային ցանցի զարգացմանն է ուղղվել 83.1 մլրդ դրամ կամ բյուջեի ծախսերի 4%-ը (առանց համայնքներին տրվող կապիտալ սուբվենցիաների շրջանակներում համայնքներում իրականացվող ճանապարհաշինության ծախսերի),
  • Ճանապարհաշինության փաստացի ծախսերը նախորդ տարվա համեմատ աճել են շուրջ 37.4%-ով կամ 22.7 մլրդ դրամով,
  • 2022-ի ճանապարհաշինության բյուջեի կատարման տոկոսը նախնական պլանի նկատմամբ եղել է 73.4%, ընդհանուր առմամբ նախատեսված 29 միջոցառումներից 7-ը ընդհանրապես չի իրականացվել, իսկ 5-ը թերակատարվել է։ Ֆինանսական կատարողականը հիմնականում պայմանավորված էր արտարժույթի կանխատեսված և փաստացի փոխարժեքների տարբերությամբ։
  • 2022-ին նշված ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է շուրջ 461 կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածների կառուցման, հիմնանորոգման և միջին նորոգման աշխատանքներ` շուրջ 496 կմ նախնական պլանի փոխարեն։

Կիսվել

Ընթերցեք նաև

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

ACSES-ը վերլուծական կենտրոն է, որի նպատակն է օժանդակել հանրային քաղաքականության մշակմանը սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների միջոցով։

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

© 2021 | Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են