✔️ Դրամի անվանական արդյունավետ փոխարժեքը 2022թ-ի մարտին 2019թ-ի հունվարի համեմատ աճել է 13%-ով, ինչը նշանակում է, որ ՀՀ դրամը 13%-ով արժևորվել է հիմնական գործընկեր երկրների արժույթներից բաղկացած զամբյուղի նկատմամբ։
 
✔️ Դրամի իրական արդյունավետ փոխարժեքը 2022թ-ի մարտին 2019թ-ի հունվարի համեմատ աճել է 5%-ով, ինչը նշանակում է, որ այլ հավասար պայմաններում, հիմնական գործընկեր երկրներում հայկական արտադրանքի գնային մրցունակությունը նվազել է 5%-ով։
 
❗ Անվանական արդյունավետ փոխարժեքի ինդեքսը ցույց է տալիս տվյալ երկրի արժույթի գնի փոփոխությունը հիմնական գործընկեր երկրների արժույթների միջին կշռված զամբյուղի նկատմամբ: Որպես կշիռ վերցվում է արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ յուրաքանչյուր գործընկեր երկրի մասնաբաժինը:
 
❗️ Իրական արդյունավետ փոխարժեքի ինդեքսը արտաքին մրցունակության գնահատման ցուցանիշ է, որը ցույց է տալիս տվյալ երկրի հարաբերական գների փոփոխությունը հիմնական գործընկեր երկրների միջին կշռված գների նկատմամբ՝ արտահայտված միևնույն արժույթով: Որպես կշիռ վերցվում է արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ յուրաքանչյուր գործընկեր երկրի մասնաբաժինը:

Կիսվել

Ընթերցեք նաև

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

ACSES-ը վերլուծական կենտրոն է, որի նպատակն է օժանդակել հանրային քաղաքականության մշակմանը սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների միջոցով։

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

© 2021 | Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են