ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի նախնական տվյալներով 2021թ-ին Հայաստանի ապրանքային արտահանումը եղել է շուրջ 3 մլրդ ԱՄՆ դոլար, որի 29.4%-ը բաժին է ընկել ԵԱՏՄ երկրներին, այդ թվում միայն Ռուսաստանին՝ 28%-ը, ընդ որում Հայաստանից Ռուսաստան արտահանման ծավալի 60.7%-ը իրականացվում է ռուսական ռուբլով։ 2021թ-ին Հայաստանից Ռուսաստան է արտահանվել 847.3 մլն ԱՄՆ դոլարի ապրանք, որի մի մասը կազմում է վերաարտահանումը, սակայն Ռուսաստան կատարված վերաարտահանման ծավալների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ չեն հրապարակվում։ Այդուհանդերձ, Ռուսաստանը հանդիսանում է Հայաստանի խոշորագույն առևտրային գործընկերը։


Սույն հոդվածի շրջանակում մենք փորձել ենք գնահատել, թե արդյունաբերության որ ենթաոլորտներն են առավել խոցելի այս իրավիճակի պարագայում (հաշվի առնելով նրանց արտահանման ուղղվածությունը) և ինչպես են այդ ենթաոլորտի ձեռնարկությունները զգում/զգալու բացասական ազդեցությունները։

Համաձայն ՏԳՏԴ խմբ․ 2-ի արդյունաբերությունը ընդգրկում է հետևյալ ոլորտները՝

  • Հանքագործական արդյունաբերություն և բացհանքերի շահագործում (B),
  • Մշակող արդյունաբերություն (C),
  • Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում (D),
  • Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում (E)։

ԵԱՏՄ-ն Հայաստանի արդյունաբերական ձեռնարկությունների արտահանման հիմնական ուղղությունը չէ

2021 թվականի տվյալներով Հայաստանի արդյունաբերական ձեռնարկությունների արտադրանքի 56%-ը իրացվում է տեղական՝ հայաստանյան շուկայում (1.3 տրիլիոն դրամ), մնացածը արտահանվում է, այդ թվում ԵԱՏՄ երկրների մասնաբաժինը արդյունաբերական արտադրանքի իրացման կառուցվածքում 8.4% է։ Միգուցե շատերի համար զարմանալի լինի, բայց դա պայմանավորված է նրանով, որ հանքահումքային արտադրանքը հիմնականում արտահանվում է երրորդ երկրներ։

 

Ընդհանուր առմամբ 2021թ-ին ՀՀ արդյունաբերական ձեռնարկությունները ԵԱՏՄ երկրներում իրացրել են 201.4 մլրդ դրամի արդյունաբերական արտադրանք, որի՝ 97%-ից ավելին Ռուսաստանում, ընդ որում՝ 201.4 մլրդ դրամից 199 մլրդ դրամը բաժին է ընկնում մշակող արդյունաբերությանը, իսկ 2.2 մլրդ դրամը հանքագործական արդյունաբերությանը։

2021թ-ին Հայաստանի մշակող արդյունաբերության արտադրանքի 13%-ը իրացվել է ԵԱՏՄ երկրներում

Վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով 2021թ-ին Հայաստանի մշակող արդյունաբերության ոլորտի ձեռնարկությունների արտադրանքի 13%-ը իրացվել է ԵԱՏՄ շուկայում, ընդ որում՝ առանձին ենթաոլորտների դեպքում այդ ցուցանիշը գերազանցել է նույնիսկ 80%-ը։ Հաշվի առնելով ռուբլու արժեզրկումը՝ սպասվում տնտեսական անկումը և բարձր ինֆլյացիան՝ ռուսական շուկայի վրա կենտրոնացած արտահանողները, այլ հավասար պայմաններում, կկրեն լուրջ վնասներ։

2021թ-ին բացարձակ մեծությամբ ԵԱՏՄ արտահանող առաջատար 10 ենթաոլորտներին բաժին է ընկել մշակող արդյունաբերության ԵԱՏՄ ընդհանուր արտահանման ավելի քան 79%-ը, ընդ որում՝ միայն կոնյակի արտադրության ոլորտին շուրջ 41%-ը։ Հաշվետու տարում այս ոլորտի ձեռնարկությունները ԵԱՏՄ են արտահանել ավելի քան 82 մլրդ դրամի արտադրանք, որի ճնշող մեծամասնությունը Ռուսաստանի Դաշնություն։

Առաջատար 10 ենթաոլորտներում ԵԱՏՄ երկրներ արտահանման մասնաբաժինը տատանվում է 14-83% միջակայքում։ ԵԱՏՄ երկրներ արտահանման մասնաբաժինը առավել բարձր է ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակում և պահածոյացման ենթաոլորտում (83%), ադամանդների մշակման ենթաոլորտում (77%)։ Այլ ենթաոլորտներից հատկանշական է, որ Հայաստանում արտադրվող ոգելից խմիչքների մոտ 70%-ը իրացվում է ԵԱՏՄ երկրներում․ կոնյակի արտադրության 66%-ը, գինու արտադրության 37.4%-ը, այլ ալկոհոլային խմիչքների 73%-ը։ Պետք է նշել, որ այս ենթաոլորտի վրա բացասական ազդեցությունը իրենց վրա շղթայաբար զգալու են նաև տասնյակ հազարավոր խաղողագործներ։

Ինչպես են իրենց վրա զգում/զգալու բացասական ազդեցությունները Հայաստանի մշակող արդյունաբերության ոլորտի ձեռնարկությունները

Հայաստանի մշակող արդյունաբերության ոլորտի ձեռնարկությունների վրա ռուսական շուկայի զարգացումները բացասաբար են անդրադարձել/անդրադառնալու մի քանի հիմնական մեխանիզմներով՝


  1. Հայկական ձեռնարկությունների մրցունակությունը ռուսական շուկայում  նվազել է – այն շուկաներում, որտեղ հայկական ձեռնարկությունները մրցում են ռուսական տեղական արտադրողների հետ, դրամի նկատմամբ ռուսական ռուբլու շուրջ 30% արժեզրկման պատճառով ռուսական ընկերությունները գնային առումով հարաբերականորեն ավելի մրցունակ են դարձել, քանի որ իրենց արտադրանքի ինքնարժեքի մի զգալի մասը գնանշվում է ռուբլիով։

  2. Ռուսական շուկայում սպառման ծավալները կկրճատվեն – տարբեր կանխատեսումներով 2022թ-ին Ռուսաստանում սպասվում է առնվազն 8% տնտեսական անկում և 20% գնաճ, ինչի արդյունքում ռուսական շուկայում ամբողջական սպառումը կրճատվելու է, որն այլ հավասար պայմաններում, բացասաբար է անդրադառնալու նաև հայկական ձեռնարկությունների ապրանքների սպառման ծավալների վրա։ Հարկ է նշել, որ չի բացառվում սցենար, երբ հայկական ընկերությունները առանձին շուկաներում կփոխարինեն իրենց արևմտյան մրցակիցներին կամ պարզապես կգործի փոխարինման էֆֆեկտը։
  3. Շահույթի մարժան կնվազի – ռուսական ռուբլու կտրուկ արժեզրկման պարագայում, հավանականությունը, որ հայկական ձեռնարկությունների ապրանքները համարժեք կթանկանան քիչ է, ինչը ենթադրում է, որ նույնիսկ իրացման ֆիզիկական ծավալների պահպանման պարագայում, ընկերությունների շահույթի մարժան կնվազի։
  4. Դեբիտորական պարտքերը դրամական արտահայտությամբ արժեզրկվել են – ըստ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալների՝ 2020թ-ի տարեվերջի դրությամբ Հայաստանի միայն խոշոր և միջին ձեռնարկությունները Ռուսաստանի կոնտրագենտների գծով ունեցել են շուրջ 85 մլրդ դրամի դեբիտորական պարտքեր։ Եթե ընդունենք, որ դեբիտորական պարտքերի մեծությունը չի փոխվել, նախապատերազմական իրավիճակի համեմատ դրամի նկատմամբ ռուսական ռուբլու շուրջ 30% արժեզրկման պատճառով Հայաստանյան միջին և խոշոր ընկերությունների վնասը դրամական արտահայտությամբ կազմել է շուրջ 16 մլրդ դրամ։

Ամփոփելով` հարկ է նշել, որ ստեղծված իրավիճակում անհրաժեշտ է պետական օժանդակության միջոցառումների շտապ իրականացում, ինչը թույլ կտա կանխարգելել բացասական հետևանքների խորացումը Հայաստանի տնտեսության վրա։

Կիսվել

Ընթերցեք նաև

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

ACSES-ը վերլուծական կենտրոն է, որի նպատակն է օժանդակել հանրային քաղաքականության մշակմանը սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների միջոցով։

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

© 2021 | Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են