regions expenses
  • 2022թ-ին ՀՀ համայնքների բյուջեների ծախսերը կազմել են շուրջ  215 մլրդ դրամ, ինչը 5%-ով ավել է, քան նախորդ տարի։
  • Ծախսերի 68%-ը կամ 146 մլրդ դրամ կազմել են ընթացիկ ծախսերը, որոնց մեջ են մտնում սուբսիդիաների տրամադրումը (70.5 մլրդ), աշխատավարձերի վճարումը (30.4 մլրդ), ապրանքների ու ծառայությունների ձեռքբերումը (21.3 մլրդ) և այլն։ Նախորդ տարվա համեմատ ընթացիկ ծախսերը աճել են 7.6 մլրդ դրամով կամ 5.5%-ով, ինչը հիմնականում պայմանավորված էր տրամադրված սուբսիդիաների ավելացմամբ (+6.7 մլրդ)։
  • Ծախսերի 32%-ը կամ 68.9 մլրդ դրամ կազմել են կապիտալ ծախսերը, որոնց մեջ մտնում են շենքերի, շինությունների ձեռքբերումը, շինարարությունը, վերանորոգումը (54.7 մլրդ), մեքենաների, սարքավորումների ձեռքբերումը, պահպանումը, հիմնանորոգումը (11.5 մլրդ) և այլն։ Նախորդ տարվա համեմատ կապիտալ ծախսերը աճել են 3.2 մլրդ դրամով կամ 4.8%-ով, ինչը հիմնականում պայմանավորված էր շենքերի, շինությունների գծով իրականացված ծախսերի աճով (+8.7 մլրդ)։

Կիսվել

Ընթերցեք նաև

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

ACSES-ը վերլուծական կենտրոն է, որի նպատակն է օժանդակել հանրային քաղաքականության մշակմանը սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների միջոցով։

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

© 2021 | Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են