budget revenues

2022 թվականին պետական բյուջեի եկամուտները կազմել են 2.06 տրիլիոն դրամ, ինչը 22.5%-ով ավելի է, քան 2021-ին և 5.9%-ով ավելի, քան կառավարության նախնական պլանը։ Բյուջեի եկամուտների աճը գլխավորապես պայմանավորված էր հարկային եկամուտների ավելացմամբ, որի վրա զգալի դրական ազդեցություն է ունեցել ռուս-ուկրաինական հակամարտության հետևանքով Հայաստանի տնտեսության ակտիվացումը:

2022-ի պետական բյուջեի եկամուտները գրանցել են պատմական ռեկորդ

2022-ին պետական բյուջեի եկամուտները կազմել են 2 տրիլիոն 63 միլիարդ դրամ, ինչը 22.5%-ով կամ 379.3 մլրդ դրամով ավել էր, քան 2021-ին և անկախ Հայաստանի պատմության մեջ ռեկորդային բարձր ցուցանիշ է։

 

Ի սկզբանե կառավարությունը 2022-ի համար ակնկալում էր 1 տրիլիոն 948 մլրդ դրամի չափով եկամուտ, ինչը նշանակում է, որ պետական բյուջեի եկամուտները գերակատարվել են 5.9%-ով կամ 115.3 մլրդ դրամով:

Պետական բյուջեի եկամուտների աղբյուրները

2022-ին պետական բյուջեի եկամուտների 93.4%-ը կամ 1 տրլն 926 մլրդ դրամը ձևավորվել է պետական բյուջե վճարված հարկերի և տուրքերի հաշվին, 0.7%-ը կամ 15 միլիարդ դրամը՝ օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների տրամադրած դրամաշնորհների հաշվին և 5.9%-ը կամ 122.1 մլրդ դրամը՝ այլ եկամուտներից, որոնց մեջ մտնում են պետական բյուջեի ժամանակավոր ազատ միջոցների տեղաբաշխումից և դեպոզիտներից ստացվող տոկոսավճարները,  իրավաբանական անձանց կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող շահաբաժինները, պետության կողմից տրված վարկերի օգտագործման դիմաց վճարները (տոկոսներ)  և այլն։

Եթե ներքին աղբյուրներից ստացվող եկամուտները գերազանցել են կառավարության տարեկան ծրագրային ցուցանիշները, ապա արտաքին աղբյուրներից տրամադրված պաշտոնական դրամաշնորհները նախնական կանխատեսվածից 26.8 մլրդ դրամով կամ 64%-ով պակաս են կազմել։ Պաշտոնական դրամաշնորհների մասով թերակատարումը պայմանավորված էր մի շարք հանգամանքներով։ Մասնավորապես՝ օտարերկրյա պետություններից և միջազգային կազմակերպություններից տրամադրված միջոցները ստացվել են նախատեսված ոչ ամբողջ ծավալով՝ հավանաբար պայմանավորված աշխարհաքաղաքական զարգացումներով։ Օրինակ, ՌԴ կառավարության դրամաշնորհով պլանավորված էր իրականացնել երկու միջոցառում հանրային ֆինանսների կառավարման բնագավառում, իսկ ԵՄ ֆինանսավորմամբ՝ գիտության ոլորտում համատեղ օգտագործման և/կամ գերազանցության կենտրոնների ստեղծում, որոնք չեն իրականցվել։ Թերակատարումը մասամբ պայմանավորված էր նաև դրամի արժեվորմամբ և արտարժույթների ծրագրված և փաստացի փոխարժեքների տարբերություններով:

Ինչի հաշվին են աճել հարկային եկամուտները և տուրքերը

2022թ-ին 2021թ-ի համեմատ հարկային եկամուտներն ու պետական տուրքերն աճել են 21.4%‑ով կամ 339.1 մլրդ դրամով, ինչը հիմնականում պայմանավորված էր ԱԱՀ-ի, շահութահարկի և եկամտային հարկի գծով մուտքերի աճով: Պետական բյուջեի հարկային եկամուտների ավելացմանը զգալիորեն նպաստել են 2022-ին երկրում տնտեսական ակտիվության աճը, արտահանման և ներմուծման աճը, ինչպես նաև աշխատատեղերի ու միջին աշխատավարձի ավելացումը։ Հարկ է նշել, որ այս զարգացումների վրա զգալի դրական ազդեցություն է ունեցել ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով Ռուսաստանից Հայաստան աշխատուժի և կապիտալի հոսքը, ինչպես նաև Ռուսաստանում հայկական ծագման և Հայաստանի կողմից մատակարարվող ապրանքների նկատմամբ պահանջարկի կտրուկ աճը։

2022-ին պետական տուրքերը կազմել են 106.8 մլրդ դրամ, ինչը 39.9 մլրդ դրամով կամ շուրջ 60%-ով ավելի է, քան 2021-ին։ 2022-ին պետական տուրքերի 70%-ը կամ շուրջ 75 մլրդ դրամ կազմել են լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու նպատակով լիցենզիաներ, արտոնագրեր (թույլտվություններ) տալու համար գանձվող տուրքերը, որոնք նախորդ տարվա համեմատ կրկնապատկվել են։ Սա հիմնականում պայմանավորված էր 2021-ի սեպտեմբերի 4-ից մինչև 2022-ի սեպտեմբերի 10-ը պղնձի և մոլիբդենի խտահանքեր արտահանելու լիցենզիաներ, թույլտվություններ կամ հավաստագրեր տրամադրելու համար պետական տուրքի սահմանմամբ։

 

Միաժամանակ, 2022 թվականի պետական բյուջեից հարկ վճարողներին է վերադարձվել 261.9 մլրդ դրամի չափով ԱԱՀ, եկամտային հարկ և ակցիզային հարկ՝ 45.3%‑ով կամ  81.7 մլրդ դրամով գերազանցելով նախորդ տարվա համապատասխան ցուցանիշը: Ընդ որում, ԱԱՀ-ի գծով վերադարձված գումարների մեջ են մտնում արտահանողներին ԱԱՀ-ի փոխհատուցված գումարներ, իսկ եկամտային հարկի գծով վերադարձված գումարների գերակշիռ մասը կազմում է հիփոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարվող տոկոսների մասով վարկառուներին և համավարկառուներին վերադարձված եկամտային հարկը։ Վերջինիս մասով վերադարձված գումարը 2022-ին կազմել է 36.5 մլրդ դրամ` 60.8%-ով կամ 13.8 մլրդ դրամով ավելի, քան 2021-ին։ Ընդ որում՝ ԱԱՀ-ի, եկամտային հարկի և ակցիզային հարկի գծով վերադարձված գումարների փաստացի մուտքերում ներառելու դեպքում հարկային եկամուտների և պետական տուրքի աճը կկազմեր 24%` 21%-ի փոխարեն։

Ամփոփելով պետք է նշել, որ 2022թ-ը ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների տեսանկյունից եղել է բավականին բարենպաստ տարի՝ հիմնականում պայմանավորված Հայաստանի տնտեսության վրա արտածին գործոնների դրական ներազդեցությամբ։

 

Սույն հոդվածը պատրաստվել է Սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների հայկական կենտրոնի (ACSES)  կողմից «Բաց կառավարման գործընկերություն» նախաձեռնության աջակցությամբ՝ ԵՄ ֆինանսավորմամբ իրականացվող Արևելյան գործընկերության համար ԵՄ բարեվարքության ծրագրի շրջանակում։ Դրա բովանդակությունը բացառապես Սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների հայկական կենտրոն (ACSES)  վերլուծական կենտրոնի պատասխանատվությունն է և պարտադիր չէ, որ արտացոլի ԲԿԳ կամ ԵՄ հայացքները։

Կիսվել

Ընթերցեք նաև

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

ACSES-ը վերլուծական կենտրոն է, որի նպատակն է օժանդակել հանրային քաղաքականության մշակմանը սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների միջոցով։

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

© 2021 | Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են