• ՀՀ կառավարությունը նախատեսում է 2024 թվականին առողջապահության ոլորտին հատկացնել շուրջ 170 միլիարդ դրամ, ինչը մոտ 17%-ով ավել է, քան 2023 թվականի համար կառավարության ճշտված ծրագրով նախատեսված ցուցանիշը և 15%-ով ավել է, քան 2020 թվականինը։
  • Առողջապահության ոլորտի ծախսերի աճը գլխավորապես պայմանավորված է Հայաստանում առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգի ներդրման գործընթացի ծախսերով (18 միլիարդ դրամ):
  • 2024 թվականին առողջապահության ոլորտին կհատկացվի պետական բյուջեի ծախսերի 5.3%-ը` 2020 թվականի 7.8%-ի փոխարեն։
  • Նկատենք, որ 2020 և 2021 թվականներին պետական բյուջեի ծախսերում առողջապահության ոլորտի ավելի բարձր տեսակարար կշիռը հիմնականում պայմանավորված էր COVID-19-ի կանխարգելմանն, վերահսկմանն և բուժմանն ուղղված ծախսերով։

Կիսվել

Ընթերցեք նաև

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

ACSES-ը վերլուծական կենտրոն է, որի նպատակն է օժանդակել հանրային քաղաքականության մշակմանը սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների միջոցով։

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

© 2021 | Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են