science funding
  • 2022-ին պետական բյուջեից գիտության ոլորտին հատկացվել է 25.2 մլրդ դրամ կամ բյուջեի ծախսերի 1.1%-ը,
  • Գիտության ոլորտի փաստացի ծախսերը նախորդ տարվա համեմատ աճել են 54%-ով,
  • 2022-ին գիտության ոլորտում ի սկզբանե նախատեսվում էր իրականացնել 17 միջոցառում, որոնցից  ամբողջովին իրականացվել է 10-ը, թերակատարվել են 6-ը և չի իրականացվել մեկ միջոցառում,
  • Իրականացված ծախսերի 84%-ը բաժին է ընկել 3 միջոցառման՝ գիտական ենթակառուցվածքի արդիականացմանը (12.5 մլրդ դրամ), գիտատեխնիկական հետազոտությունների ֆինանսավորմանը (5.8 մլրդ դրամ) և պաշտպանության բնագավառում գիտական և գիտատեխնիկական հետազոտությունների իրականացմանը (3 մլրդ դրամ)։

Կիսվել

Ընթերցեք նաև

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

ACSES-ը վերլուծական կենտրոն է, որի նպատակն է օժանդակել հանրային քաղաքականության մշակմանը սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների միջոցով։

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

© 2021 | Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են