Բյուջեն մերն է

«Բյուջեն մերն է» շարքում ներկայացվում են հոդվածներ և ինֆոգրաֆիկաներ՝ նվիրված 2022թ-ի ՀՀ պետական բյուջեի կատարողականին։

Շարքը պատրաստվել է ԵՄ «Բաց կառավարման գործընկերություն» նախաձեռնության «Բաց դռների դրամաշնորհային ծրագրի» շրջանակներում։

Բյուջեն մերն է

2022թ-ին պետական բյուջեից ԱԱՀ-ի, եկամտային հարկի և ակցիզային հարկի գծով

2022թ-ին ՀՀ համայնքների բյուջեների ծախսերը կազմել են շուրջ  215 մլրդ

2022 թվականին պետական բյուջեի եկամուտները կազմել են անկախ Հայաստանի պատմության

2022 թվականին պետական բյուջեի եկամուտները կազմել են 2.06 տրիլիոն դրամ,

2022-ին կառավարության պարտքի սպասարկման (տոկոսավճարներ) և մարման համար ծախսվել է 445.7 մլրդ

2022-ին պետական բյուջեից ՀՀ ճանապարհային ցանցի զարգացմանն է ուղղվել 83.1

ՀՀ 2022թ. պետական բյուջեի կապիտալ ծախսերը կազմել են 389.1 միլիարդ

2022թ-ին պետական բյուջեից համայնքներին տարբեր ծրագրերի գծով հատկացվել է 91.3

2022թ-ի պետական բյուջեի կապիտալ ծախսերը (ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր),

ACSES-ը վերլուծական կենտրոն է, որի նպատակն է օժանդակել հանրային քաղաքականության մշակմանը սոցիալ-տնտեսական ուսումնասիրությունների միջոցով։

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները

© 2021 | Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են